♦PRESS♦ 

♦CNN♦ 

♦MEGA TV♦ 

♦AMERICA TV♦ 

♦TELEMUNDO 51♦